ญี่ปุ่นพบปลาทะเลน้ำลึกสายพันธุ์ใหม่ขนาดตัวยาวกว่า 1 เมตร

ญี่ปุ่นพบปลาทะเลน้ำลึกสายพันธุ์ใหม่ขนาดตัวยาวกว่า 1 เมตร

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นพบปลาทะเลน้ำลึกสายพันธุ์ใหม่ขนาดตัวยาวกว่า 1 เมตร

  เมื่อปี 2559 ทีมวิจัยจากหน่วยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลและโลกของญี่ปุ่น (JAMSTEC) ได้ทำการสำรวจสิ่งมีชีวิตทางทะเลลึกในอ่าวซูรูงะ บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดชิซุโอกะ และจับปลาทะเลน้ำลึกที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนได้ 4 ตัว ณ ระดับความลึกมากกว่า 2,000 เมตร

  ปลาทะเลน้ำลึกที่จับมาได้ทั้ง 4 ตัวมีขนาดตัวที่ใหญ่ และมีความยาวมากกว่า 1 เมตร โดยตัวที่ใหญ่ที่สุดมีความยาวถึง 1.3 เมตร และมีน้ำหนักมากถึง 25 กิโลกรัม

  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) ของปลาทั้ง 4 ตัว พบว่าเป็นปลาทะเลน้ำลึกสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีรายงานการพบเห็นมาก่อน และทีมวิจัยได้ตั้งชื่อว่า "ซาร์ดีนเซกิโทริ" ส่วนตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดได้ตั้งชื่อว่า "ซาร์ดีนโยโกสึนะ"

  "ซาร์ดีนโยโกสึนะ" นั้นมีลักษณะเกล็ดเป็นสีฟ้าใส และเมื่อทำการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์ภายในกระเพาะอาหาร และตำแหน่งในห่วงโซ่อาหาร ทำให้ทราบว่า "ซาร์ดีนโยโกสึนะ" เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลำดับบนสุดของห่วงโซ่อาหารในทะเลลึกของอ่าวซูรูงะแห่งนี้

  นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้ประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพของ "ซาร์ดีนโยโกสึนะ" ที่มีขนาดตัวยาวกว่า 1 เมตรกำลังว่ายน้ำอย่างช้าๆ ใกล้กับก้นทะเลลึกแห่งนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210125/k10012832221000.html

26-01-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • แล้วพบกันใหม่ครับ/ค่ะ
  • またお会いしましょう
    mata oai shimashou