7 จังหวัดในญี่ปุ่นมีอัตราการใช้เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกินกว่า 50% แล้ว

7 จังหวัดในญี่ปุ่นมีอัตราการใช้เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกินกว่า 50% แล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
7 จังหวัดในญี่ปุ่นมีอัตราการใช้เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกินกว่า 50% แล้ว

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ทำให้โรงพยาบาลในหลายจังหวัดของญี่ปุ่นมีอัตราการใช้เตียงผู้ป่วยจนเกือบจะไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยแล้ว โดยเฉพาะที่กรุงโตเกียวและโอซาก้า

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นระบุว่า จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม โรงพยาบาลใน 7 จังหวัดของญี่ปุ่นมีอัตราการใช้เตียงผู้ป่วยอยู่ในระดับที่ 4 หรือมีอัตราการใช้เตียงผู้ป่วยเกินกว่า 50% แล้วดังนี้

จังหวัดโอซาก้า 63.8%
จังหวัดเฮียวโกะ 61.9%
จังหวัดกุมมะ 61.8%
จังหวัดโคจิ 59.5%
จังหวัดไอจิ 55.5%
กรุงโตเกียว 53.7%
ฮอกไกโด 51.1%

  ทั้งนี้ระดับดังกล่าวได้ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อใช้ประเมินความรุนแรงในการระบาดของโควิด-19 โดยระดับที่ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนั้นเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ระบบการแพทย์อาจล่มลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่มีมากเกินกว่าจะควบคุมไว้ได้

  นอกจากนี้อัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักเองก็อยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งเกินกว่า 50% ด้วยเช่นกันดังนี้

กรุงโตเกียว 68.6% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 2.2%
จังหวัดโอซาก้า 64.5% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 9.2%

  นอกจากนี้ยังมีอีก 22 จังหวัดที่มีอัตราการใช้เตียงป่วยอยู่ในระดับที่ 3 หรือมีอัตราการใช้เตียงเกินกว่า 20% ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ระบบการแพทย์อาจประสบปัญหาอย่างหนัก


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201227/k10012786601000.html

28-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ไวน์
  • ワイン
    wain
    ไวน์แดง
    赤ワイン
    aka wain