ผลการสำรวจพบว่ามีผู้คนย้ายที่ออกจากกรุงโตเกียวมากกว่าผู้ที่คนย้ายเข้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

ผลการสำรวจพบว่ามีผู้คนย้ายที่ออกจากกรุงโตเกียวมากกว่าผู้ที่คนย้ายเข้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

รายละเอียดข่าวสาร
ผลการสำรวจพบว่ามีผู้คนย้ายที่ออกจากกรุงโตเกียวมากกว่าผู้ที่คนย้ายเข้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

  กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นได้ทำการสำรวจผู้คนที่ย้ายเข้าและย้ายออกจากกรุงโตเกียวท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนดังนี้

เมษายน : ย้ายเข้า 59,565 คน / ย้ายออก 55,033 คน (ย้ายเข้า > ย้ายออก 4,532 คน)
พฤษภาคม : ย้ายเข้า 22,525 คน / ย้ายออก 23594 คน (ย้ายออก > ย้ายเข้า 1,069 คน)
มิถุนายน : ย้ายเข้า 29,040 คน / ย้ายออก 27,371 คน (ย้ายเข้า > ย้ายออก 1,669 คน)
กรกฎาคม : ย้ายเข้า 28,735 คน / ย้ายออก 31,257 คน (ย้ายออก > ย้ายเข้า 2,522 คน)
สิงหาคม : ย้ายเข้า 27,524 คน / ย้ายออก 32,038 คน (ย้ายออก > ย้ายเข้า 4,514 คน)
กันยายน : ย้ายเข้า 27,006 คน / ย้ายออก 30,644 คน (ย้ายออก > ย้ายเข้า 3,638 คน)

  จากผลการสำรวจพบว่าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ที่ย้ายออกจากกรุงโตเกียวรวมทั้งหมด 199,937 คน และมีผู้ที่ย้ายมายังกรุงโตเกียวรวมทั้งหมด 194,395 คน โดยสุทธิแล้วผู้คนที่ย้ายออกจากกรุงโตเกียวมีมากกว่าผู้คนที่ย้ายมายังกรุงโตเกียว 5,542 คน

  จำนวนประชากรทั้งหมดในกรุงโตเกียวได้ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2556 ในเดือนพฤษภาคม และผู้ที่ย้ายออกจากกรุงโตเกียวยังมีมากกว่าผู้ที่ย้ายมายังกรุงโตเกียว ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนอีกด้วย

  ในบรรดาผู้ที่ย้ายออกจากกรุงโตเกียวนั้นได้ย้ายไปยังจังหวัดคานางาวะ 44,184 คน ย้ายไปยังจังหวัดไซตามะ 35,789 คน และย้ายไปยังจังหวัดชิบะ 26,832 คน

  นายโอกาดะ ยูทากะ ผู้เชี่ยวชาญปัญหาด้านประชากรจากสถาบันวิจัยมิซุโฮะได้เห็นความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า การระบาดของโควิด-19 เป็นเหตุให้ผู้คนได้ตัดสินใจ ย้ายไปยังชานเมืองหรือชนบทมากกว่าที่จะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ และหากชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมีอิสระมากขึ้น ก็จะเป็นการช่วยฟื้นฟูให้ส่วนภูมิภาคกลับมาดีอีกครั้ง


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201103/k10012693081000.html

04-11-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ไก่
  • niwatori