พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 339 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 339 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม

รายละเอียดข่าวสาร
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 339 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม

  ทางการกรุงโตเกียวรายงานว่า ได้มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 339 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นับเป็นการพบผู้ติดเชื้อรายวันสูงเกินกว่า 300 คนอีกครั้งในรอบ 5 วันนับจากวันที่ 15 สิงหาคม (385 คน) โดยยอดผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวขณะนี้อยู่ที่ 18,607 คน

  ในบรรดาผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้น อยู่ในช่วงอายุ 10 ปี 16 คน, ช่วงอายุ 20 ปีซึ่งมีจำนวนมากที่สุด 111 คน, ช่วงอายุ 30 ปี 72 คน, ช่วงอายุ 40 ปี 50 คน, ช่วงอายุ 50 ปี 37 คน, ช่วงอายุ 60 ปี 21 คน, ช่วงอายุ 70 ปี 19 คน, ช่วงอายุ 80 ปี 10 คน และช่วงอายุ 90 ปี 3 คน

  นอกจากนี้เมื่อคำนวนจำนวนผู้ป่วยหนักโดยอ้างอิงจากเกณฑ์ที่กรุงโตเกียวใช้คือ มีการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือใช้เครื่อง ECMO อย่างใดอย่างหนึ่ง พบว่าจำนวนผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นมาอีก 4 คน ทำให้ตอนนี้มีจำนวนผู้ป่วยหนักรวมทั้งหมด 36 คน


ที่มา :  https://news.yahoo.co.jp/articles/fb610e7be003b220f5bed6ba8edf6b0769094eb0

21-08-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • กล้วย
  • バナナ
    banana
    banana no kawa
    バナナの皮
    เปลือกกล้วย