พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 360 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 360 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

รายละเอียดข่าวสาร
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 360 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

  ทางการกรุงโตเกียวรายงานว่า ได้มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 360 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นับเป็นการพบผู้ติดเชื้อรายวันเกินกว่า 200 คนในกรุงโตเกียว เป็นเวลา 10 วันติดต่อกัน และยอดผู้ติดเชื้อรายวันกลับมา พุ่งสูงเกิน 300 คนอีกครั้ง นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม โดยยอดรวมผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวตอนนี้อยู่ที่ 14,645 คน

  ในบรรดาผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้น อยู่ในช่วงอายุ 20 ปี จำนวน 134 คน, ช่วงอายุ 30 ปี จำนวน 95 คน, ช่วงอายุ 40 ปี จำนวน 43 คน ช่วงอายุ 50 ปี จำนวน 29 คน และอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 23 คน

  ทางการกรุงโตเกียวกล่าวว่า แม้จำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 20 ปี แต่ในขณะเดียวจำนวนผู้ติดเชื้อในช่วงอายุ 40 ปี ก็มีแนวโน้มที่กำลังเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไปถึง 93%


ที่มา : https://www.asahi.com/articles/ASN8651QBN86UTIL024.html

07-08-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • สีเหลือง
  • 黄色
    ki iro