ญี่ปุ่นคัดค้านที่จีนตั้งชื่อภูมิประเทศทางทะเลที่อยู่รอบหมู่เกาะเซนกากุ

ญี่ปุ่นคัดค้านที่จีนตั้งชื่อภูมิประเทศทางทะเลที่อยู่รอบหมู่เกาะเซนกากุ

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นคัดค้านที่จีนตั้งชื่อภูมิประเทศทางทะเลที่อยู่รอบหมู่เกาะเซนกากุ

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนได้ประกาศตั้งชื่อภูมิประเทศทางทะเลจีนตะวันออกรวม 50 แห่งซึ่งเชื่อว่าอยู่รอบหมู่เกาะเซนกากุ ทำให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประท้วงต่อจีนอย่างหนักแน่นผ่านช่องทางการฑูตเกี่ยวกับเรื่องที่จีนตั้งชื่อภูมิประเทศทางทะเลซึ่งเชื่อว่าอยู่รอบหมู่เกาะเซนกากุ โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน นายซูงะ โยชิฮิเดะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าหมู่เกาะเซนกากุนั้นเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนญี่ปุ่นมาตั้งแต่เดิม ทั้งในด้านประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าจีนจะตั้งชื่อภูมิประเทศทางทะเลรอบหมู่เกาะเซนกากุ ก็ไม่ได้ทำให้ข้อเท็จจริงนี้เปลี่ยนไป


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200625/k10012483541000.html

26-06-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • 1,000,000
  • 100万
    hyakuman
    3,000,000
    300万
    sanbyakuman