พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนในญี่ปุ่นเพิ่มอีก 15 คน

พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนในญี่ปุ่นเพิ่มอีก 15 คน

รายละเอียดข่าวสาร
พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนในญี่ปุ่นเพิ่มอีก 15 คน

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคมว่า พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนในญี่ปุ่นเพิ่มอีก 15 คน เป็นชายหญิงอายุระหว่าง 20-79 ปี เดินทางจากต่างประเทศ ได้แก่ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อาหรับเอมิเรตส์ เลโซโท อเมริกา อังกฤษ แทนซาเนีย ซิมบับเว และคองโก มาถึงสนามบินนาริตะ และสนามบินฮาเนดะของญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 7-12 ธันวาคม โดยมีทั้งผู้ที่ตรวจพบตั้งแต่ที่ด่านกักกันของสนามบิน และผู้ที่ตรวจพบระหว่างกักตัวอยู่ในที่พัก

  ในจำนวนนั้นมีอาการไอและเจ็บคอ 3 คน ไม่แสดงอาการ 5 คน และกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอีก 7 คน และในจำนวนนั้นมีผู้ฉีดวัคซีนสองเข็มแล้ว 11 คน ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 1 คน และกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอีก 3 คน

  นอกจากนี้ทางกระทรวงฯ ยังได้พิจารณาให้ผู้โดยสาร 1,100 คนที่เดินทางมาด้วยเที่ยวบินลำเดียวกับผู้ติดเชื้อเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และขอความร่วมมือให้กักตัวอยู่ในที่พักเป็นเวลา 14 วัน

  ปัจจุบันผู้ติดเชื้อโอไมครอนที่พบในญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 32 คน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211215/k10013389911000.html

16-12-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ภรรยา
  • tsuma