ญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่วันนี้

ญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่วันนี้

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่วันนี้

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 หรือบูสเตอร์โดสให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.04 ล้านคนในเดือนธันวาคมนี้ และอีก 2 ล้านคนในเดือนมกราคมปีหน้า

  นอกจากนี้ทางกระทรวงฯ ยังมีแผนเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปในเดือนมกราคมปีหน้า โดยตั้งเป้าในเดือนแรกไว้ที่ 6.1 แสนคน

  สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุต่ำกว่า 64 ปี ทางหน่วยงานท้องถิ่นจะเริ่มส่งตั๋วฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ไปทางไปรษณีย์ให้อย่างเร็วที่สุดในเดือนมกราคมปีหน้า โดยจะเริ่มจากประชาชนที่เว้นระยะจากการฉีดเข็มที่ 2 ครบ 8 เดือนแล้ว

  อย่างไรก็ตาม การจัดส่งตั๋วฉีดวัคซีนอาจช้าเร็วแตกต่างกันไปตามหน่วยงานท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดังนั้นหากเว้นระยะครบ 8 เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้รับตั๋ว ก็สามารถไปเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้เลยเป็นกรณีพิเศษ

  ทั้งนี้การฉีดวัคซีนจะดำเนินการขึ้นที่สถานที่ที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดเตรียมไว้หรือที่สถาบันการแพทย์ โดยจะใช้วัคซีนไฟเซอร์ซึ่งได้รับการอนุมัติสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หรือบูสเตอร์โดสอย่างเป็นทางการในญี่ปุ่นแล้ว

  ในส่วนของการฉีดวัคซีนในที่ทำงานหรือมหาวิทยาลัยจะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้า โดยจะเริ่มเตรียมการตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคมนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211201/k10013369001000.html

01-12-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ชุดนอน
  • パジャマ
    pajama