พบไข้หวัดนกที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ

พบไข้หวัดนกที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ

รายละเอียดข่าวสาร
พบไข้หวัดนกที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ทางการจังหวัดเฮียวโกะรายงานว่า มีรายงานการพบไก่ตายเป็นจำนวนที่มากกว่าปกติในฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ และเมื่อทำการตรวจสอบจึงได้ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก

  ด้วยเหตุนี้ทางการจังหวัดเฮียวโกะจึงได้เริ่มดำเนินการฆ่าไก่ในฟาร์มไก่ดังกล่าวเป็นจำนวนกว่า 155,000 ตัว รวมถึงได้ดำเนินการฆ่าเชื้อในพื้นที่โดยรอบบริเวณฟาร์มไก่

  หลังจากนั้นทางการจังหวัดเฮียวโกะได้มีการจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการรับมือในอนาคต รวมถึงดำเนินการตรวจสอบเส้นทางและแหล่งที่มาของเชื้อไวรัส


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211117/k10013350771000.html

17-11-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ทหาร
  • 兵士
    heishi