ญี่ปุ่นปรับลดการเว้นระยะขั้นต่ำสำหรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3

ญี่ปุ่นปรับลดการเว้นระยะขั้นต่ำสำหรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นปรับลดการเว้นระยะขั้นต่ำสำหรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นได้เริ่มดำเนินการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ไปยังหน่วยงานท้องถิ่นและสถาบันการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคมนี้

  ทางกระทรวงฯ ได้กำหนดการเว้นระยะขั้นต่ำระหว่างการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ไว้ที่อย่างน้อย 8 เดือน แต่จากผลการวิจัยในต่างประเทศที่บ่งชี้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนจะเริ่มลดลงหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้ว 6 เดือน จึงได้นำเสนอประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมด้วยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน และทางคณะกรรมการก็เห็นพ้องที่จะปรับลดการเว้นระยะขั้นต่ำสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้เหลืออย่างน้อย 6 เดือน

  ทางกระทรวงฯ จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในเดือนธันวาคมนี้ ตามด้วยผู้สูงอายุในเดือนมกราคมปีหน้า และจากนั้นจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไปที่ผ่านการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจดังกล่าวอาจส่งผลให้ทางการท้องถิ่นบางแห่งจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากผู้สูงอายุบางส่วนจะครบกำหนดการเว้นระยะขั้นต่ำอย่างน้อย 6 เดือนภายในสิ้นปีนี้

  โดยทางการท้องถิ่นบางแห่งอาจประสบปัญหาในการจัดเตรียมสถานที่ รวมถึงการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ภายใน 6 เดือน อีกทั้งยังมีความกังวลว่ารัฐบาลจะจัดหาวัคซีนได้ทันตามกำหนดการหรือไม่


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211115/k10013347871000.html

16-11-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • เธอ
  • kimi