ไฟเซอร์ขอให้ญี่ปุ่นขยายกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี

ไฟเซอร์ขอให้ญี่ปุ่นขยายกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี

รายละเอียดข่าวสาร
ไฟเซอร์ขอให้ญี่ปุ่นขยายกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ไฟเซอร์ บริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของสหรัฐ ได้ยื่นขออนุมัติให้ทางการญี่ปุ่นขยายกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งเข็มแรกและเข็มที่สองให้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี

  ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้กับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปในเดือนกุมภาพันธ์ และได้ขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นอายุ 12 ปีขึ้นไปในเดือนพฤษภาคม

  สำหรับวัคซีนโควิด-19 ของเจ้าอื่นที่ใช้ในญี่ปุ่นอย่างโมเดอร์นา ทางกระทรวงฯ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ส่วนแอสตร้าเซนเนก้า ทางกระทรวงฯ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

  ดังนั้นการยื่นขออนุมัติในครั้งนี้จึงนับเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นที่มีการขออนุญาตเพื่อนำวัคซีนโควิด-19 ไปฉีดให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี

  ทางกระทรวงฯ ระบุว่าจะอนุมัติคำขอดังกล่าวหรือไม่ หลังจากทำการตรวจสอบยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากข้อมูลการทดลองทางคลินิกในต่างประเทศเสียก่อน

  สำหรับในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ได้อนุมัติให้สามารถฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปีได้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211110/k10013341711000.html

11-11-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สุนัข
  • inu
    ถูกสุนัขกัด
    犬に嚙まれた。
    inu ni kamareta