ชาวญี่ปุ่นกว่า 68% และผู้สูงอายุเกิน 90% ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว

ชาวญี่ปุ่นกว่า 68% และผู้สูงอายุเกิน 90% ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
ชาวญี่ปุ่นกว่า 68% และผู้สูงอายุเกิน 90% ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายนว่า ประชากรญี่ปุ่นราว 87 ล้านคนหรือคิดเป็น 68.7% ของประชากรทั้งหมด ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  ในส่วนของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีจำนวนราว 72 ล้านคน หรือคิดเป็น 57.2% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในญี่ปุ่น

  นอกจากนี้จำนวนผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปยังได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 90.3% และได้รับวัคซีนเข็มที่สองแล้ว 89%

  โดยจำนวนการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นรวมทั้งเข็มแรกและเข็มที่สองปัจจุบันอยู่ที่ราว 159 ล้านโดส

  ทั้งนี้ประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้

อายุ 12-19 ปี
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 3.7 ล้านคน หรือคิดเป็น 41.9%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 1.8 ล้านคน หรือคิดเป็น 20.57%

อายุ 20-29 ปี
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 6.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 51.16%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 4.2 ล้านคน หรือคิดเป็น 33.23%

อายุ 40-49 ปี
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 12 ล้านคน หรือคิดเป็น 65.52%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 8.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 46.7%

อายุ 65 ปีขึ้นไป
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 32.3 ล้านคน หรือคิดเป็น 90.3%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 31.8 ล้านคน หรือคิดเป็น 89%

  โดยขณะนี้การฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นยังคงรุดหน้าต่อไปเรื่อยๆ ทำให้ตัวเลขจริงอาจมีมากกว่าตัวเลขที่นำเสนอไปข้างต้น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210927/k10013279071000.html

28-09-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • 6
  • ろく
    roku