พบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนไฟเซอร์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนในจังหวัดคานางาวะ

พบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนไฟเซอร์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนในจังหวัดคานางาวะ

รายละเอียดข่าวสาร
พบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนไฟเซอร์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนในจังหวัดคานางาวะ

  มีรายงานการพบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนไฟเซอร์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของเมืองคามาคุระ จังหวัดคานางาวะ เมื่อวันที่ 12 กันยายน

  สิ่งแปลกปลอมดังกล่าวมีลักษณะเป็นสารแขวนลอยสีขาวขนาดประมาณ 1 มม. พบในวัคซีนไฟเซอร์หมายเลขล็อต FF5357

  หลังจากที่พบทางเมืองคามาคุระได้หยุดสั่งให้ใช้วัคซีนในทันที และขอให้ทางไฟเซอร์ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวแล้ว

  อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานผลข้างเคียงหรืออารการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ล็อตดังกล่าวไปแล้ว


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210913/k10013257921000.html

14-09-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • พ่อ
  • chichi