ญี่ปุ่นเปิดรับอาสาสมัครทดสอบผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

ญี่ปุ่นเปิดรับอาสาสมัครทดสอบผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเปิดรับอาสาสมัครทดสอบผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ได้เปิดรับอาสาสมัครสำหรับเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อทำการทดสอบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนดังกล่าว

  แม้ว่าวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจะได้ผ่านการรับรองในญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม แต่ในต่างประเทศได้มีรายงานการพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันรุนแรงหลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า แต่มีโอกาสพบได้น้อยมากๆ

  ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขฯ จึงได้กำหนดเงื่อนไขในการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยสามารถฉีดได้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น และห้ามฉีดให้กับผู้ที่มีอายุไม่ถึง 40 ปี

  หลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขฯ ได้เปิดรับอาสาสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยมีคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ขึ้นไป ซึ่งมีกำหนดเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคมนี้

  การทดสอบดังกล่าวดำเนินการขึ้นในสถาบันการแพทย์ 8 แห่ง เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจุนเทนโดในกรุงโตเกียว องค์การอนามัยชุมชนจังหวัดคุมาโมโตะ สมาคมโรงพยาบาลแห่งชาติจังหวัดมิเอะ เป็นต้น

  ระยะเวลาในการทดสอบคือ 4 สัปดาห์หลังจากรับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 โดยจะให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบคอยรายงานอุณหภูมิร่างกายและความเปลี่ยนแปลงของบริเวณที่ฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกวัน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210818/k10013209301000.html

18-08-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • กล้วย
  • バナナ
    banana
    banana no kawa
    バナナの皮
    เปลือกกล้วย