พิธีจุดไฟสำหรับการแข่งขันโตเกียวพาราลิมปิกเริ่มขึ้นแล้วทั่วญี่ปุ่น

พิธีจุดไฟสำหรับการแข่งขันโตเกียวพาราลิมปิกเริ่มขึ้นแล้วทั่วญี่ปุ่น

รายละเอียดข่าวสาร
พิธีจุดไฟสำหรับการแข่งขันโตเกียวพาราลิมปิกเริ่มขึ้นแล้วทั่วญี่ปุ่น

  พิธีจุดไฟสำหรับการแข่งขันโตเกียวพาราลิมปิกได้เริ่มขึ้นแล้วในวันที่ 12 สิงหาคม ตามสถานที่ต่างๆ กว่า ที่กว่า 880 แห่งทั่วญี่ปุ่น โดยแต่ละแห่งจะทำการจุดไฟด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปตามแต่เอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูมิภาคนั้นๆ

  เช่น เมืองอุนนัน จังหวัดชิมาเนะ จุดไฟด้วยวิธีแบบโบราณ, วัดแห่งหนึ่งในเมืองยามางาตะ จุดไฟโดยใช้เปลวเพลิงที่กล่าวกันว่าไม่เคยดับมาตลอด 1,200 ปี, จังหวัดนากาโนะ จุดไฟด้วยแสงแดด หรือจังหวัดคาโกชิม่า จุดไฟด้วยหินเหล็กไฟ

  สำหรับการวิ่งคบเพลิงมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมใน 4 จังหวัดของญี่ปุ่นซึ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันพาราลิมปิก ได้แก่ กรุงโตเกียว ชิซึโอกะ ชิบะ และไซตามะ

  แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การวิ่งคบเพลิงบนถนนในกรุงโตเกียว ชิบะ ไซตามะ ต้องถูกยกเลิกไป แต่พิธีจุดไฟและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงจัดขึ้นตามกำหนดเดิม

  และในวันที่ 20 สิงหาคมจะมีการนำไฟจากพิธีจุดไฟที่จัดขึ้นทั่วญี่ปุ่นและไฟที่ได้จากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการแข่งขันพาราลิมปิกมารวมกันที่กรุงโตเกียว เพื่อใช้จุดคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันพาราลิมปิกในวันที่ 24 สิงหาคม


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210812/k10013196591000.html

13-08-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • กี่โมง
  • 何時
    nan ji
    ตอนนี้กี่โมง
    今何時ですか?
    ima nan ji desu ka