จังหวัดคานางาวะจัดเตรียมสถานพยาบาลสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19

จังหวัดคานางาวะจัดเตรียมสถานพยาบาลสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
จังหวัดคานางาวะจัดเตรียมสถานพยาบาลสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19

  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นายคุโรอิวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดคานางาวะได้เปิดเผยในที่ประชุมว่า ทางจังหวัดคานางาวะกำลังดำเนินการจัดเตรียมสถานพยาบาลสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 และสถานดูแลเด็กที่ผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว

  โดยจะดำเนินการจัดเตรียมสถานพยาบาลในจังหวัดจำนวน 30-40 แห่ง เพื่อดูแลรักษาเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงจัดเตรียมสถานดูแลเด็กชั่วคราว 3 แห่งในกรณีที่ผู้ปกครองของเด็กต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่มีใครคอยดูแลเด็กที่บ้าน โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างเร็วที่สุดในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

  นายคุโรอิวะกล่าวว่าจุดประสงค์ของนโยบายนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการล่มสลายของระบบการแพทย์ในญี่ปุ่น และเพื่อตอบรับความกังวลของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานของตน


ที่มา
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200512/k10012426581000.html

15-05-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • พ่อ
  • chichi