กฎข้อบังคับสำหรับร้านกินดื่มในโตเกียวและปริมณฑลภายใต้มาตรการเข้มงวด

กฎข้อบังคับสำหรับร้านกินดื่มในโตเกียวและปริมณฑลภายใต้มาตรการเข้มงวด

รายละเอียดข่าวสาร
กฎข้อบังคับสำหรับร้านกินดื่มในโตเกียวและปริมณฑลภายใต้มาตรการเข้มงวด

  กรุงโตเกียวและปริมณฑลได้มีการยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินไปแล้วในวันที่ 20 มิถุนายน และได้เปลี่ยนมาใช้มาตรการเข้มงวดตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป พร้อมกันนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับร้านอาหารและผับบาร์ โดยขอให้ปิดทำการภายในเวลา 20.00 น. และให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ตั้งแต่ 11.00 น. จนถึง 19.00 น. นอกจากนี้ยังกฎข้อบังคับที่แตกต่างกันไปตามแต่ละจังหวัดดังนี้


กรุงโตเกียว
นั่งโต๊ะเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน
นั่งในร้านได้ไม่เกิน 90 นาที


จังหวัดคานางาวะ
นั่งโต๊ะเดียวกันได้ไม่เกิน 4 คน
นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน 90 นาที
ต้องมีมาตรการป้องกันภายในร้านเช่น การติดตั้งแผ่นอะคริลิก มีการระบายอากาศอย่างทั่วถึง


จังหวัดไซตามะ
นั่งโต๊ะได้เพียงคนเดียว หรือนั่งร่วมโต๊ะกันได้ในกรณีที่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน
ต้องเป็นร้านค้าที่ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากทางจังหวัดแล้วเท่านั้น
นอกจากนี้ทางการจังหวัดไซตามะยังขอให้มีการนั่งประทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 90 นาที


จังหวัดชิบะ
นั่งโต๊ะเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน
นั่งในร้านได้ไม่เกิน 90 นาที


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210621/k10013095961000.html

22-06-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สามี
  • 主人
    shujin