มหาวิทยาลัยโตเกียวเริ่มการทดลองยาชนิดหนึ่งที่อาจใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้

มหาวิทยาลัยโตเกียวเริ่มการทดลองยาชนิดหนึ่งที่อาจใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้

รายละเอียดข่าวสาร
มหาวิทยาลัยโตเกียวเริ่มการทดลองยาชนิดหนึ่งที่อาจใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้

  ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโตเกียวได้เริ่มการทดลองยาชนิดหนึ่งที่อาจสามารถนำมาใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยาดังกล่าวคือ นาฟาโมสแตท เมซิเลท (Nafamostat Mesylate) หรือชื่อทางการค้าคือ ฟูธาน (Futhan)  ซึ่งตามปกติแล้วยาตัวนี้จะใช้สำหรับรักษาโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่นๆ ที่ทำให้เกิดลิ่มเลือด โดยที่ผ่านมามีรายงานหลายชิ้นระบุว่าผู้ที่เป็นพาหะของเชื้อโควิด-19 มีอาการแย่ลงหลังเกิดลิ่มเลือดภายในร่างกาย มีการทดสอบกับผู้ป่วย 160 คนที่มีอาการปอดอักเสบซึ่งเกิดจากโควิด-19 ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียวและสถาบันการแพทย์แห่งอื่นๆ อีก 5 แห่งในญี่ปุ่น ผู้ป่วยเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 2 ตัวคือ ฟูธานและอาวีแกน ส่วนกลุ่มที่ 2 จะได้รับเพียงยาอาวีแกนตัวเดียว คณะนักวิจัยต้องการทราบว่า ยาฟูธานเป็นยาที่มีประสิทธิผลและปลอดภัยสำหรับการรักษาอาการที่เกิดจากโควิด-19 หรือไม่  ซึ่งทางคณะวิจัยกล่าวว่า การทดสอบในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่ายานี้มีความเป็นไปได้ที่อาจสามารถหยุดยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสนี้ได้


ที่มา
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200508/k10012422501000.html
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/news/235260/

11-05-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • สถานีตำรวจ
  • 警察署
    keisatsukan