รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันน้ำค้างสีขาว

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 8 กันยายน "วันน้ำค้างสีขาว"

น้ำค้างสีขาวเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่ออากาศเย็นตัวลงในตอนกลางคืน ส่งผลให้มีน้ำค้างเกาะบนดอกไม้และต้นไม้ในยามเช้า

2023.09.08
คำศัพท์น่ารู้
  • ไข้เลือดออก
  • デング熱
    dengunetsu
facebook
วันหยุด