รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันบริจาคโลหิต

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 21 สิงหาคม เป็น "วันบริจาคโลหิต" วันนี้เมื่อปี 1964 คณะรัฐมนตรีได้มีมติส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิต และได้ยุติระบบการจำหน่ายเลือดมานับแต่นั้น พร้อมกับได้มีการจัดตั้งระบบเก็บรักษาเลือดที่ได้จากการการบริจาคโลหิต

 

2023.08.21
คำศัพท์น่ารู้
  • สามี (คนอื่น)
  • ご主人
    go shujin
facebook
วันหยุด