รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันรำลึกถึงไอน์สไตน์

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 30 มิถุนายน ปี 1905 เป็นวันที่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เผยแพร่บทความ "พลศาสตร์ไฟฟ้าของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ (On the Electrodynamics of Moving Bodies)" ซึ่งนำเสนอ "ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (The Special Theory of Relativity)" ที่ได้กลายมาเป็นรากฐานให้กับฟิสิกส์ยุคใหม่จวบจนทุกวันนี้

2023.06.30
คำศัพท์น่ารู้
  • ลนลาน, ตาลีตาเหลือก
  • 焦った
    asetta
    นึกว่าทำกระเป๋าตังค์หล่นหายเลยลนลานใหญ่เลย
    財布を落としたかと思って焦ったよ
    saifu wo otoshitaka to omotte asetta yo
facebook
วันหยุด