รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันผู้บริจาคโลหิตโลก

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) โดยตั้งตามวันเกิดของดร.คาร์ล ลันด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) แพทย์ชาวออสเตรีย-อเมริกัน ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ A, B, O เป็นคนแรก จนนำไปสู่การถ่ายโลหิตที่สามารถช่วยชีวิตมนุษย์ได้เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกมาตั้งแต่ปี 2004 เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต พร้อมกับได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต

2023.06.14
คำศัพท์น่ารู้
  • หนังสือเดินทาง, พาสปอร์ต
  • パスポート
    pasupooto
    ทำพาสปอร์ต
    パスポートを取る
    pasupooto wo toru
facebook
วันหยุด