รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันกะเพรา

รายละเอียดข่าวสาร

"กะเพราโชคุโด (ガパオ食堂)" ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยในกรุงโตเกียวได้กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันกะเพรา (ガパオの日)" มาตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ปี 2007 ซึ่งเป็นวันเปิดทำการวันแรกของร้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เมนูกะเพรากลายเป็นที่รู้จักและแพร่หลายไปทั่วญี่ปุ่น

2023.06.08
คำศัพท์น่ารู้
  • ปู่-ย่า / ตา-ยาย
  • 祖父母
    sofubo
facebook
วันหยุด