รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันน้ำโลก

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 22 มีนาคม "วันน้ำโลก" (World Day for Water หรือ World Water Day)

ในปี 1992 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันน้ำโลก" เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต

2024.03.22
คำศัพท์น่ารู้
  • ทานแล้วนะครับ/คะ
  • いただきます
    itadakimasu
facebook
วันหยุด