รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันแห่งการล้างมือ

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 15 มกราคม "วันแห่งการล้างมือ" (手洗いの日)

คนญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญและใส่ใจกับการล้างมือมาตั้งแต่อดีตแล้ว แต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้ทั่วโลกหันมาใส่ใจกับการล้างมือด้วย ถือเป็นโอกาสนี้ในการสร้างเสริมนิสัยสุขอนามัยที่ดีไปในตัว

2024.01.15
คำศัพท์น่ารู้
  • ถูกใจ
  • 気に入る
    ki ni iru
    ฉันค่อนข้างถูกใจเกมนี้
    このゲーム、けっこう気にいった。
    kono gēmu kekkou ki ni iita
facebook
วันหยุด