รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันแห่งลิฟต์

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 10 พฤศจิกายน "วันแห่งลิฟต์" (エレベーターの日)

ลิฟต์ของญี่ปุ่นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกนั้นถือเป็นลิฟต์ที่มีเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ลิฟต์ที่อยู่ในหอคอยปราสาทของปราสาทโอซาก้านั้นก็ถือเป็นลิฟต์ที่มีชื่อเสียงเช่นกัน

2023.11.10
คำศัพท์น่ารู้
  • ไป
  • 行く
    iku
    ไปโรงเรียน
    学校に行く
    gakkou ni iku
facebook
วันหยุด