โรงเรียน 29 แห่งในโอซาก้าปิดทำการเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

โรงเรียน 29 แห่งในโอซาก้าปิดทำการเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
โรงเรียน 29 แห่งในโอซาก้าปิดทำการเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

  ทางการจังหวัดโอซาก้ารายงานว่าโรงเรียนกว่า 29 แห่งจากทั้งหมด 180 แห่งที่อยู่ในจังหวัดโอซาก้าได้ปิดทำการลงเนื่องจากการระบาดอย่างหนักของโควิด-19

  ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 เมษายน ทางการจังหวัดโอซาก้าได้ขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนประถมและมัธยมในจังหวัดให้งดเว้นการทำกิจกรรมชมรมเป็นการชั่วคราว และเน้นให้มีการเรียนการสอนทางออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากมีนักเรียนบางส่วนที่รู้สึกเป็นกังวลเรื่องการติดเชื้อจึงไม่ไปโรงเรียน

  กรณีที่พบการติดเชื้อของคณาจารย์หรือนักเรียนเกิดขึ้นในโรงเรียน และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อภายในโรงเรียน ขอให้ปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวจนกว่าทางศูนย์อนามัยจะดำเนินการตรวจสอบและฆ่าเชื้อเสร็จสิ้น

  และหากมีการออกประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นในจังหวัด ก็ขอให้ดำเนินการเรียนการสอนต่อไปพร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปด้วย โดยทางโรงเรียนไม่ต้องปิดทำการลงเหมือนตอนที่ประกาศภาวะฉุกเฉินรอบแรกเมื่อปีที่แล้ว


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210421/k10012987661000.html

22-04-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • โรคกระเพาะ
  • 胃炎
    ien