AI ของทีมวิจัยญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าอาจเกิดการระบาดระลอกที่ 4 ในกรุงโตเกียว

AI ของทีมวิจัยญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าอาจเกิดการระบาดระลอกที่ 4 ในกรุงโตเกียว

รายละเอียดข่าวสาร
AI ของทีมวิจัยญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าอาจเกิดการระบาดระลอกที่ 4 ในกรุงโตเกียว

  ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยสึกุบะ (University of Tsukuba) ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์คุราฮาชิ เซ็ตสึยะ ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) คาดการณ์แนวโน้มการติดเชื้อในกรุงโตเกียวหลังจากสิ้นสุดการประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ 21 มีนาคม

  ทีมวิจัยชุดนี้ได้ตั้งสมมติฐานว่าหากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในอัตราเดียวกับภายหลังการยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งแรกในช่วงฤดูร้อนปีที่แล้ว โดยที่ไม่มีการฉีดวัคซีน กรุงโตเกียวจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมอยู่ที่วันละ 1,850 คนในช่วงการระบาดระลอกที่ 4

  ในทางกลับกันหากผู้สูงอายุในกรุงโตเกียวจะได้รับการฉีดวัคซีนวันละประมาณ 35,000 คน หรือคิดเป็น 0.3% ของประชากรทั้งหมด จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะมีจำนวนมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมอยู่ที่วันละ 1,650 คนต่อวัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยกว่ากรณีที่ไม่มีการฉีดวัคซีนเพียง 10.8% เท่านั้น

  ส่วนในกรณีที่มีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรวันละประมาณ 115,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1% ของประชากรทั้งหมดในกรุงโตเกียว จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะมีจำนวนมากที่สุดอยู่ที่วันละ 1,540 คน หรือลดลง 16.8%

  ศาสตราจารย์คุราฮาชิ เซ็ตสึยะ ผู้นำทีมวิจัยจากหาวิทยาลัยสึกุบะกล่าวว่า แม้ว่าการฉีดวัคซีนจะเป็นไปอย่างราบรื่นก็ไม่อาจป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดระลอกที่ 4 ได้ เมื่อพิจาณาจากกรณีต่างๆ ที่ได้ตั้งสมมติฐานขึ้นข้างต้น ดังนั้นมาตรการขั้นพื้นฐานในการป้องกันการติดเชื้อจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรดำเนินต่อไปอย่างสม่ำเสมอ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210329/k10012941461000.html

30-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • คลื่นไส้
  • 吐き気がする
    hakike ga suru