พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 95 คน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 95 คน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม

รายละเอียดข่าวสาร
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 95 คน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม

  ทางการกรุงโตเกียวรายงานว่า ได้มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นับเป็นครั้งแรกในรอบ 47 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคมที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันน้อยกว่า 100 คน (75 คน) โดยยอดผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวขณะนี้อยู่ที่ 19,428 คน

  ในบรรดาผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้น อยู่ในช่วงอายุ 10 ปี 3คน, ช่วงอายุ 20 ปี 29 คน, ช่วงอายุ 30 ปี 25 คน, ช่วงอายุ 40 ปี 14 คน, ช่วงอายุ 50 ปี 11 คน, ช่วงอายุ 60 ปี 5 คน, ช่วงอายุ 80 ปี 5 คน และช่วงอายุ 90 ปี 3 คน

  ในส่วนของผู้ป่วยหนักซึ่งอ้างอิงจากเกณฑ์ของกรุงโตเกียว คือมีการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือใช้เครื่อง ECMO อย่างใดอย่างหนึ่ง พบว่าจำนวนผู้ป่วยหนักลดลงไป 1 คน เหลือ 38 คน

  ปัจจุบันทางการกรุงโตเกียวยังคงเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการในการป้องโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ในกรุงโตเกียวยังคงน่าเป็นห่วงอย่างมาก โดยเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากกรุงโตเกียวไปยังต่างจังหวัด  และขอให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมกันเป็นหมู่คณะ


ที่มา :  https://www.asahi.com/articles/ASN8S52Z9N8SUTIL01K.html

25-08-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • งาน
  • 仕事
    shigoto
    คุณทำงานอะไร?
    お仕事は何ですか?
    oshigoto wa nan desu ka?