กรุงโตเกียวมีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดเกินกว่า 100 คนแล้ว

กรุงโตเกียวมีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดเกินกว่า 100 คนแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
กรุงโตเกียวมีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดเกินกว่า 100 คนแล้ว

  ทางการกรุงโตเกียวรายงานว่า ในช่วงระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-17 สิงหาคม มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดเพิ่มอีก 24 คน โดยผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดทั้ง 24 คน เป็นเพศชายวัย 50-90 ปี ทำให้ตอนนี้กรุงโตเกียวมยอดผู้เสียชีวิตีจากโรคลมแดด อยู่ที่ 103 คน ซึ่งเกินกว่า 100 คนแล้วในเดือนสิงหาคมนี้

  ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ 80% อยู่ในวัย 70 ปีขึ้นไป โดยมากที่สุดคือวัย 80 ปีจำนวน 10 คน และรองลงมา คือวัย 70 ปีจำนวน 9 คน โดยในบรรดาผู้เสียชีวิตทั้ง 24 คนนั้น พบว่าเสียชีวิตในช่วงเวลากลางคืน 7 คน และพบว่าเสียชีวิต ในอาคารบ้านเรือน 22 คน ซึ่งในบรรดานั้นเสียชีวิตเนื่องจากไม่ได้ติดตั้งหรือไม่ได้เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ 19 คน

  ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระมัดระวังการเป็นโรคลมแดดต่อไป โดยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แนะนำดื่มน้ำให้มากๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีแดดจ้า และขอให้พยายามอยู่ในห้องหรืออาคารที่มีเครื่องปรับอากาศและ มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมแดด


ที่มา :  https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200819/k10012573381000.html

20-08-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • วิ่ง
  • 走る
    hashiru
    วิ่งบนระเบียงหรือทางเดินในอาคาร
    廊下を走る
    rouka wo hashiru