โตเกียวและโอซาก้าเตรียมยกเลิกข้อจำกัดในร้านอาหารตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม

โตเกียวและโอซาก้าเตรียมยกเลิกข้อจำกัดในร้านอาหารตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม

รายละเอียดข่าวสาร
โตเกียวและโอซาก้าเตรียมยกเลิกข้อจำกัดในร้านอาหารตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม

  ทางการกรุงโตเกียวและโอซาก้าตัดสินใจยกเลิกข้อจำกัดในร้านอาหารและบาร์ที่ผ่านการรับรองมาตรการด้านการควบคุมการติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมเป็นต้นไป พร้อมกับการยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศจากทางรัฐบาลที่มีกำหนดสิ้นสุดลงในวันที่ 25 ตุลาคมนี้

  ร้านอาหารและบาร์ในกรุงโตเกียวที่ผ่านการรับรองแล้วจะได้รับการยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมด ทั้งในเรื่องของการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเวลาเปิดปิดทำการ จากเดิมที่เคยถูกจำกัดให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึงเวลา 20.00 น. และเปิดทำการได้จนถึงเวลา 21.00 น.

  อย่างไรก็ตาม ทางการกรุงโตเกียวจะยังคงจำกัดจำนวนผู้ที่สามารถนั่งร่วมโต๊ะเดียวกันได้ไว้ที่ 4 คน แต่ในกรณีที่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว อาจอนุมัติให้นั่งร่วมโต๊ะเดียวกันได้ถึง 5 คนหรืออาจมากกว่านั้น

  นอกจากนี้ ทางการกรุงโตเกียวจะขอความร่วมมือจากประชาชนให้ติดตั้งแอพลิเคชั่น "TOKYO Vaccination App" ที่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

  สำหรับร้านอาหารและบาร์ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรการด้านการควบคุมการติดเชื้อจะยังคงขอความร่วมมือให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึงเวลา 21.00 น.

  ร้านอาหารและบาร์ในโอซาก้าที่ผ่านการรับรองแล้วก็จะได้รับการยกเลิกข้อจำกัดทั้งในเรื่องของการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเวลาเปิดปิดทำการด้วยเช่นกัน

  อย่างไรก็ตาม ทางการจังหวัดโอซาก้าได้จำกัดจำนวนผู้ที่สามารถนั่งร่วมโต๊ะเดียวกันได้ไว้ที่ไม่เกิน 4 คนสำหรับร้านอาหารและบาร์ที่ผ่านการรับรองแล้ว แต่สำหรับร้านอาหารและบาร์ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจะจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการสูงสุดภายในร้านไว้ไม่เกิน 4 คน

  นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้นั่งรับประทานอาหารร่วมกันภายในร้านไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งร้านอาหารและบาร์ที่ผ่านและไม่ได้ผ่านการรับรอง


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211021/k10013316041000.html

22-10-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • อัลมอนด์
  • アーモンド
    āmondo