ศูนย์ฉีดวัคซีนในกรุงโตเกียวพลาดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับหญิงอายุ 17 ปี

ศูนย์ฉีดวัคซีนในกรุงโตเกียวพลาดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับหญิงอายุ 17 ปี

รายละเอียดข่าวสาร
ศูนย์ฉีดวัคซีนในกรุงโตเกียวพลาดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับหญิงอายุ 17 ปี

  ศูนย์ฉีดวัคซีนที่อาคารสำนักงานบริหารมหานครโตเกียว พลาดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับเด็กหญิงอายุ 17 ปี ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของวัคซีนโมเดอร์นาที่มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

  รัฐบาลกรุงโตเกียวได้จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนไว้ทางทิศเหนือและทิศใต้ของอาคารสำนักงานบริหารมหานครโตเกียว โดยทางทิศเหนือมีไว้สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก ซึ่งจะใช้วัคซีนไฟเซอร์ที่สามารถฉีดได้กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ส่วนทางทิศใต้มีไว้สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ซึ่งจะใช้วัคซีนโมเดอร์นาที่สามารถฉีดได้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ได้มีเด็กหญิงอายุ 17 ปีรายหนึ่งได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทางทิศใต้ ทั้งที่หากดูจากอายุแล้วจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทางทิศเหนือ

  เดิมเด็กหญิงอายุ 17 ปีรายนี้มีกำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทางทิศเหนือในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก แต่เนื่องจากแพทย์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทางทิศใต้ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเธอมีอายุไม่ถึง 18 ปี จึงให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาไป แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับเด็กหญิงรายนี้

  ทางการกรุงโตเกียวกำลังหารือกับทางรัฐบาลว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับเด็กหญิงรายนี้จะให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาตามเข็มแรกที่เคยฉีด หรือจะเปลี่ยนมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตามกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง

  นอกจากนี้ทางการยังได้มีมาตรการตรวจสอบอายุของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ละเอียดถี่ถ้วนขึ้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งสองแห่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นอีก


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210706/k10013123191000.html

07-07-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • อาหารแนะนำ
  • おすすめの料理
    osusume no ryouri
    มีอาหารแนะนำไหม
    おすすめの料理はありますか?
    osusume no ryouri wa arimasuka?