รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลคันนาเมะ

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 17 ตุลาคม "เทศกาลคันนาเมะ"

เทศกาลคันนาเมะ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ศาลเจ้าอิเสะ ในจังหวัดมิเอะ เป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของศาลเจ้าอิเสะ โดยจะทำการถวายข้าวรวงแรกประจำปีให้แก่อามาเทราสึ โอมิคามิ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ

2023.10.17
คำศัพท์น่ารู้
  • ปู
  • カニ
    kani
facebook
วันหยุด