รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ระลึกการเปิดใช้ทางด่วนโทเมครบตลอดเส้นทาง

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 26 พฤษภาคม ปี 1969 เป็นวันที่ทางด่วนโทเมทีที่เชื่อมระหว่างกรุงโตเกียวและเมืองโคมากิ จังหวัดไอจิ ด้วยความยาว 346 กิโลเมตร ได้เปิดให้บริการครบตลอดทั้งเส้นทางเป็นวันแรก จึงได้มีการสถาปนาให้วันที่ 26 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันที่ระลึกการเปิดใช้ทางด่วนโทเมครบตลอดเส้นทาง"

2023.05.26
คำศัพท์น่ารู้
  • โรงพยาบาล
  • 病院
    byouin
facebook
วันหยุด