รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันดาบญี่ปุ่น

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 4 ตุลาคม "วันดาบญี่ปุ่น" (日本刀の日)

วันดังกล่าวได้ถูกกำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับดาบญี่ปุ่นหรือ "ดาบคาตานะ" ตลอดจนเพื่อถ่ายทอดความงามของดาบญี่ปุ่นในฐานะงานศิลปะ คุณค่าทางวัฒนธรรม และความสำคัญของเทคนิคที่ควรสืบทอด สำหรับผู้ที่สนใจในดาบคาตานะ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์ดาบในเขตสุมิดะ โตเกียว

2023.10.04
คำศัพท์น่ารู้
  • ห้างสรรพสินค้า
  • デパート
    depaato
facebook
วันหยุด