รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 28 กันยายน "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก"

กำหนดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่วันครบรอบการเสียชีวิตของ "หลุยส์ ปาสเตอร์" นักชีวเคมีและนักแบคทีเรียวิทยาชาวฝรั่งเศสผู้พัฒนาวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยจุดประสงค์คือเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงผลกระทบของโรคพิษสุนัขบ้าต่อมนุษย์และสัตว์มากขึ้น พร้อมทั้งรู้ถึงวิธีการป้องกัน

2023.09.28
คำศัพท์น่ารู้
  • ล่าก่อน
  • さようなら
    sayonara
facebook
วันหยุด