รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันท่องเที่ยวโลก

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 27 กันยายน "วันท่องเที่ยวโลก"

กำหนดขึ้นโดย องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจทั่วโลก จนนำไปสู่การกำหนดบทบัญญัติแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสากลในอนาคต

2023.09.27
คำศัพท์น่ารู้
  • ผีเสื้อ
  • chou
facebook
วันหยุด