รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันสันติภาพสากล

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 21 กันยายน "วันสันติภาพสากล" (International Day of Peace หรือ World Peace Day)

เป็นวันที่ทางสหประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดขึ้นในปีค.ศ. 2001 เพื่อการส่งเสริมการหยุดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลก ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงหยุดการสู้รบกันเป็นเวลาหนึ่งวัน โดยทางสหประชาชาติจะมีการเชิญประเทศสมาชิก และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมประชุมเพื่อการใช้สันติวิธีในการหาทางออกของปัญหาต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นหนทางในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก

2023.09.21
คำศัพท์น่ารู้
  • คนขับรถ
  • 運転手
    untenshu
facebook
วันหยุด