รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันรถรางชินชิน

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 22 สิงหาคม เป็น "วันรถรางชินชิน" หรือ "ชินชินเด็นฉะ" โดยเป็นรถรางที่เริ่มให้บริการระหว่างชิมบาชิและชินากาวะในโตเกียวมาตั้งแต่ในปี 1903 โดยคำว่า ไชินชิน" หมายถึงเสียงระฆังของรถรางนั่นเอง แม้ว่าจำนวนรถรางจะน้อยกว่ารถไฟ แต่ก็เป็นหนึ่งในระบบขนส่งสาธารณะที่มีให้บริการทั่วประเทศรวมถึงโตเกียวด้วย

 

2023.08.22
คำศัพท์น่ารู้
  • หน้าแข้ง
  • すね
    sune
facebook
วันหยุด