รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

โอชูเก็น

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 15 สิงหาคม เป็นวัน "โอชูเก็น (お中元)" ประเพณีการมอบของขวัญประจำฤดูร้อนของญี่ปุ่น มีต้นกำเนิดมาจากลัทธิเต๋า โดยในวันดังกล่าวผู้คนจะมอบของขวัญให้กับญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ครูบาอาจารย์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

2023.08.15
คำศัพท์น่ารู้
  • นาย, มึง (ผู้ชาย)
  • お前
    omae
facebook
วันหยุด