รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันแมวโลก

รายละเอียดข่าวสาร

วัน 8 สิงหาคม เป็น "วันแมวโลก" (World Cat Day) หรือ "วันแมวสากล" (International Cat Day) กำหนดขึ้นโดยกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์ (International Fund for Animal Welfare : IFAW) ในปี 2002 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของแมว รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือและปกปักษ์รักษา

2023.08.08
คำศัพท์น่ารู้
  • หัวไชเท้า
  • 大根
    daikon
facebook
วันหยุด