รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลจิโซบง

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 24 ของทุกเดือนคือวัน "เทศกาลจิโซบง" (地蔵盆) ที่จัดขึ้นเพื่อสักการะ "จิโซโบซัตสึ" (地蔵菩薩) ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ผู้พิทักษ์เด็ก โดยมักขอพรให้เด็กๆ มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ส่วนใหญ่มักพบเห็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ในเทศกาลจิโซบงได้มากในภูมิภาคคันไซ

2023.07.24
คำศัพท์น่ารู้
  • ช่วยด้วย
  • 助けてください。
    tasukete kudasai
facebook
วันหยุด