รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลจิโซบง

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 24 ของทุกเดือนคือวัน "เทศกาลจิโซบง" (地蔵盆) ที่จัดขึ้นเพื่อสักการะ "จิโซโบซัตสึ" (地蔵菩薩) ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ผู้พิทักษ์เด็ก โดยมักขอพรให้เด็กๆ มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ส่วนใหญ่มักพบเห็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ในเทศกาลจิโซบงได้มากในภูมิภาคคันไซ

2023.07.24
คำศัพท์น่ารู้
  • เมื่อวาน
  • 昨日
    kinou
    เมื่อวานไม่ได้ไปไหน
    昨日はどこも行きませんでした
    kinou wa doko mo ikimasendeshita
facebook
วันหยุด