รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันถั่วนัตโตะ

รายละเอียดข่าวสาร

"นัตโตะ" เป็นอาหารดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ทำมาจาก "ถั่วเหลืองหมัก" มีลักษณะเหนียวลื่นและมีกลิ่นที่ค่อนข้างฉุน จึงทำให้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "ถั่วเน่า" ซึ่งทางอุตสาหกรรมสหกรณ์นัตโตะภูมิภาคคันไซ ได้กำหนดให้วันที่ 10 กรกฎาคมของทุกปี เป็น "วันถั่วนัตโตะ" (納豆の日) มาตั้งแต่ในปีค.ศ.1981 โดยมีที่มาจากการเล่นคำในภาษาญี่ปุ่นคำว่า นัต(なっ=7) โต (とう=10) ซึ่งลำดับการเขียนวันที่ของญี่ปุ่นนั้นจะเขียนแบบ ปี เดือน วัน ทำให้ตรงกับเดือน 7 วันที่ 10 หรือกล่าวคือวันที่ 10 กรกฎาคมนั่นเอง

2023.07.10
คำศัพท์น่ารู้
  • มาจากที่ไหน
  • どこから来ましたか?
    doko kara kimashita ka
    คุณมาจากที่ไหน (สุภาพยิ่งขึ้น)
    どちらからいらしゃいましたか?
    doko kara irasshai mashita ka
facebook
วันหยุด