รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันถั่วนัตโตะ

รายละเอียดข่าวสาร

"นัตโตะ" เป็นอาหารดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ทำมาจาก "ถั่วเหลืองหมัก" มีลักษณะเหนียวลื่นและมีกลิ่นที่ค่อนข้างฉุน จึงทำให้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "ถั่วเน่า" ซึ่งทางอุตสาหกรรมสหกรณ์นัตโตะภูมิภาคคันไซ ได้กำหนดให้วันที่ 10 กรกฎาคมของทุกปี เป็น "วันถั่วนัตโตะ" (納豆の日) มาตั้งแต่ในปีค.ศ.1981 โดยมีที่มาจากการเล่นคำในภาษาญี่ปุ่นคำว่า นัต(なっ=7) โต (とう=10) ซึ่งลำดับการเขียนวันที่ของญี่ปุ่นนั้นจะเขียนแบบ ปี เดือน วัน ทำให้ตรงกับเดือน 7 วันที่ 10 หรือกล่าวคือวันที่ 10 กรกฎาคมนั่นเอง

2023.07.10
คำศัพท์น่ารู้
  • เวลา, ชั่วโมง
  • 時間
    jikan
    รักษาเวลา
    時間を守る
    jikan wo mamoru
facebook
วันหยุด