รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันสาลี่

รายละเอียดข่าวสาร

ตั้งปี 2004 เป็นต้นมา วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปีก็ได้ถูกกำหนดให้เป็น "วันสาลี่" โดยมีที่มาจากการเล่นคำของเลข 7 (na) และ 4 (shi) ในภาษาญี่ปุ่นที่ตรงกับคำว่าสาลี่ (nashi) นั่นเอง สาลี่ถือเป็นผลไม้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยถูกรับประทานในญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยยาโยอิหรือเมื่อประมาณ 300 ปีที่แล้ว ปัจจุบันลูกสาลี่จากจังหวัดทตโทริเป็นสาลี่ที่มีชื่อเสียงและอร่อยมาก

2023.07.04
คำศัพท์น่ารู้
  • วันพุธ
  • 水曜日
    suiyoubi
facebook
วันหยุด