รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันแห่งร่ม

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 11 มิถุนายน "วันแห่งร่ม" (傘の日)

สมาคมส่งเสริมการค้าร่มญี่ปุ่น (JUPA) ได้กำหนดวันดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายร่มซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับฤดูกาลฝนที่กำลังจะมาเยือน

 

 

2024.06.11
คำศัพท์น่ารู้
  • ที่ไหน
  • どこ?
    doko
    ที่นี่ที่ไหน
    ここはどこですか?
    koko wa doko desu ka?
facebook
วันหยุด