รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันแห่งรถราง

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 10 มิถุนายน "วันแห่งรถราง" (路面電車の日)
วันดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นในปี 1995 เพื่อระลึกถึงการประชุม Romen Densha Submit โดยในวันดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมและแคมเปญต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้รถราง ซึ่งเป็นยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 
2024.06.10
คำศัพท์น่ารู้
  • ลูกท้อ
  • モモ
    momo
facebook
วันหยุด