รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันสิ่งแวดล้อมโลก

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก" (World Environment Day)

ในปี 1972 องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก" เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและรับรู้ถึงปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของเรา

2024.06.05
คำศัพท์น่ารู้
  • ซูชิ
  • 寿司
    sushi
    ร้านขายซูชิ
    寿司屋さん
    sushi-ya-san
facebook
วันหยุด