รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันแห่งขิงคุณภาพ

รายละเอียดข่าวสาร

สมาคมพืชสวนจังหวัดโคจิ (高知県園芸連) ซึ่งเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการเพาะปลูกขิงญี่ปุ่น ได้กำหนดให้วันที่ 13 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันแห่งขิงคุณภาพ (いいみょうがの日)" เนื่องจากเป็นฤดูกาลที่ขิงญี่ปุ่นให้ผลผลิตมากที่สุด โดยจุดประสงค์ของการสถาปนาวันดังกล่าวก็เพื่อให้ขิงจากจังหวัดโคจิเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นนั่นเอง

2023.06.13
คำศัพท์น่ารู้
  • มาจากที่ไหน
  • どこから来ましたか?
    doko kara kimashita ka
    คุณมาจากที่ไหน (สุภาพยิ่งขึ้น)
    どちらからいらしゃいましたか?
    doko kara irasshai mashita ka
facebook
วันหยุด