รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันแห่งซากุระ

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 27 มีนาคม "วันแห่งซากุระ" (さくらの日)

วันดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้คนสนใจในธรรมชาติและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่าน "ดอกซากุระ'' ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพอากาศของญี่ปุ่น ดอกซากุระ ถือเป็นดอกไม้ที่มีความผูกพันธ์กับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาตั้งแต่อดีต และในทุกๆ ปีเมื่อดอกซากุระบาน คำพยากรณ์การบานของดอกซากุระจะถูกรายงานในข่าว จนกลายเป็นธรรมเนียมของญี่ปุ่นไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมดอกซากุระที่ผู้คนดื่มสาเกไปพรางเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระไปด้วย

 

2024.03.27
คำศัพท์น่ารู้
  • บ๊ายบาย
  • バイバイ
    bai bai
facebook
วันหยุด