รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันแห่งดนตรี

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 19 มีนาคม "วันแห่งดนตรี (ミュージックの日)"

มาจากการเล่นคำของคำว่า "มิว (3)" และ "จิคคุ (19)" รวมกันเป็นคำว่า "มิวจิคคุ (ミュージック)" ที่แปลว่า "ดนตรี" ในภาษาญี่ปุ่น โดยวันดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคมนักดนตรีในประเทศญี่ปุ่น (Muj) โดยในวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีตามที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมทางด้านดนตรีในประเทศญี่ปุ่น

 

 

2024.03.19
คำศัพท์น่ารู้
  • กบ
  • カエル
    kaeru
facebook
วันหยุด